Örnek Resim

İstinaf Mahkemesi SERDAR AKSOY’la ilgili kararı esastan bozdu, BERAAT istedi. Menemen Belediye Başkanı SERDAR AKSOY: O zaman neden 7 ay hapis yattım?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İzmir’in Menemen İlçesi’nin Belediye Başkanı Serdar AKSOY, geçtiğimiz yıl görevden alınarak 7 ay hapiste kaldıktan sonra salıverilmiş, ancak kumpasa uğradığını söyleyerek hukuki mücadelesine devam etmişti.

Salıverildikten sonra eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy‘un tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma neticesinde Serdar Aksoy’a “basit zimmet” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Karara itiraz eden Aksoy’un avukatları davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.

Davayla ilgili delilleri inceleyen İstinaf Mahkemesi, görevden alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy‘un beraatını istedi.

Konuyla ilgili olarak SONSÖZ GAZETESİ‘ne açıklama yapan SERDAR AKSOY şunları söyledi:

“Karar beklediğimiz bir karardı. Sahte evrak ile hapse girdim, sahte evrak ile linç edildim. Menemen halkının iradesi gasp edildi. Ama çok şükür suçsuz olduğumuz Türk Yargısı tarafından da tescillendi. Şimdi 50 yıllık partimin içine çöreklenmiş Tuncay Özkan, Seyit Torun, Deniz Yücel ve çetesi ne olacak?Menemen halkının iradesini yok sayanlara ne diyeceğiz?
Artık süreç hem Menemen’de hem de genel siyasette farklı işleyecek. Çünkü söyleyecek çok sözüm var.”

Davanın gerekçeli kararı:

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

Esas No               : 2023/1588

Karar No            : 2023/1597

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ                             : Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi

KARAR TARİHİ                        : 12/04/2023

NUMARASI                                 : 2021/138 Esas, 2023/160 Karar

KATILANLAR                           : 1- Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

VEKİLİ                                        : Av. Muhammed Uluşen

2- Menemen Belediyesi Başkanlığı

VEKİLİ                                        : Av. İnci Kaynaş

3- T.C. İçişleri Bakanlığı

VEKİLİ                                        : Av. Selçuk Yıldırım

SANIKLAR                                 : 1- Caner Polat

MÜDAFİİ                                     : Av. Kemal Göker

2- Duran Bülbül

MÜDAFİİ                                     : Av. Bülent Kaptan

3- Fikri Babur

4- Gazi Koşum

MÜDAFİİ                                     : Av. Burçin Tolunay, Av. Nimet Nur Eşlik

5- Mehmet Cin

MÜDAFİİ                                     : Av. İsmail Kavlak

6- Muharrem Çama

MÜDAFİİ                                     : Av. Atalay Aksay

:7- Murat Koşum

8- Mustafa İlhan

MÜDAFİİ                                     : Av. Ayşe Zübeyde Aydın, Av. Sevda Cebeci Kabakçı

9- Serdar Aksoy

MÜDAFİİ                                     : Av. Bilge Özer, Av. Mesut Yıldız

10- Zeki Torun

MÜDAFİİ                                     : Av. Ilgaz Meral

SUÇ                                               : Zimmet, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

SUÇ TARİHİ                               : 21/02/2020

HÜKÜM                                       : Mahkumiyet, Beraat

TEFHİM / TEBLİĞ TARİHİ     : 12/04/2023, Katılan Makine Kimya Endüstri Kurumu

Genel Müdürlüğü vekili, katılan Menemen Belediyesi Başkanlığı vekili, katılan T.C. İçişleri Bakanlığı vekili, sanıklar Caner Polat, Duran Bülbül müdafiileri, Gazi Koşum, Mehmet Cin, Muharrem Çama, Mustafa İlhan, Serdar Aksoy ve Zeki Torun müdafiine tefhim

13/05/2023 – Sanık Murat Koşum’a tebliğ

14/05/2023 – Sanık Fikri Babur müdafiine tebliğ

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN ve TARİHİ     

12/04/2023, 12/05/2023 – Sanık Mustafa İlhan müdafii

13/04/2023, 19/05/2023 – Sanık Mehmet Cin müdafii

13/04/2023, 18/05/2023 – Sanık Serdar Aksoy müdafii 13/04/2023,

18/05/2023 – Katılan T.C. İçişleri Bakanlığı vekili

14/04/2023, 20/05/2023 – Sanık Duran Bülbül müdafii

14/04/2023, 31/05/2023 – Sanık Gazi Koşum müdafii

22/05/2023 – Sanık Fikri Babur müdafii

Yerel mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 Sayılı CMK’nın 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Sanıklar Murat Koşum ve Muharrem Çama hakkında öğrendiği suçu bildirmeme suçundan tesis edilen beraat hükümlerine yönelik katılan İçişleri Bakanlığı vekilinin istinaf başvurusunun incelenmesinde,

Mağdur kavramı gibi kanunda açıkça tanımlanmamış olan “suçtan zarar görme” kavramının, Dairemizce de benimsenen gerek Yargıtay Ceza Genel Kurulu, gerekse Yargıtay Özel Dairelerin yerleşmiş kararlarında; “suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş bulunma hali” olarak anlaşılıp uygulandığı, buna bağlı olarak da dolaylı veya muhtemel zararların, davaya katılma hakkı vermeyeceğinin kabul edildiği, bu hususun Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11/04/2000 gün ve 65–69, 22/10/2002 gün ve 234–366, 04/07/2006 gün ve 127–180, 03/05/2011 gün ve 155–80, 21/02/2012 gün ve 279–55 ile 15/04/2014 gün ve 599-190 Sayılı kararlarında; “dolaylı veya muhtemel zarar, davaya katılma hakkı vermez” şeklinde açıkça ifade edildiği ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25/03/2003 gün ve 41–54 Sayılı kararında da “tazminat ödenmesi, itibar zedelenmesi ve güven kaybı” gibi dolaylı zararlara dayanarak kamu davasına katılmanın olanaklı olmadığının kabul edilmesi karşısında;

Sanıkların üzerine atılı suçu bildirmeme suçundan doğrudan zarar görmeyen, bu itibarla davaya katılma ve hükmü istinaf hakkı bulunmayan T.C. İçişleri Bakanlığı vekilinin bu suçtan kurulan hüküme yönelik, 5271 Sayılı CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca, İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

CMK’nın 268. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu idaresine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verildikten sonra;

Dairenin yetkisi, başvuranların hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden istinaf başvurularının reddi nedenleri bulunmadığından aynı kanunun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında incelemeye geçilerek;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, deliller, gerekçe ve istinaf dilekçeleri incelendi;

1-Zimmet ve zimmete yardım suçlarından açılan kamu davasında, ilk derece mahkemesince ikisi emekli uzman Sayıştay denetçisi birisi emekli başmüfettişten oluşan bilirkişi heyetinden alınan 01/06/2022 tarihli bilirkişi raporunda, Menemen Belediyesi Koyundere Şantiye sahasından çıkartılarak mal edinilip satılmak suretiyle zimmet suçuna konu yapıldığı iddia edilen hurdaların miktar ve ederleri ile ilgili olarak bunları nakleden araçların kapasiteleri dikkate alınmak suretiyle mahallinde görevlendirilecek makine mühendisi tarafından kamera kayıtları üzerinde yapılacak ayrıntılı inceleme ile tespitte bulunulabileceği yönünde görüşe yer verilmesi üzerine yerel mahkemece görevlendirilen makine mühendisi ve endüstri mühendisinden oluşan bilirkişi heyetince düzenlenen 21/11/2022 tarihli raporda suça konu malzemelerin miktar ve ederine dair tespitlere yer verilmesi nedeniyle, sanıkların eylemlerinin zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığı, oluşturuyor ise zimmetin miktarı, zimmet eylemlerinin “zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenip işlenmediği” bir diğer ifadeyle maddi olayda TCK’nın 247/2. madde ve fıkrasında düzenlenen nitelikli zimmetin koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla yerleşik Yargıtay kararları ve istikrar kazanmış uygulama doğrultusunda emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetine dosyanın kül halinde tevdii edilerek rapor aldırılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanıklar Mehmet Cin, Mustafa İlhan ve Duran Bülbül’e isnat olunan ve ilk derece mahkemesince suç delillerini gizleme suçu olarak nitelendirilen, zimmet suçunun tamamlanmasından sonra zimmet suçunun ve bu suçun kendilerince bilinen faillerinin ortaya çıkmamasına matuf eylemlerin iddianamede ve hükümde tarif edilen biçimleri itibarıyla TCK’nın 283/1. maddesinde düzenlenen, “suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkân sağlama” olarak unsurları gösterilen “suçluyu kayırma” suçu kapsamında kaldığının, öte yandan aynı maddenin ikinci fıkrasında yer verilen “Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” düzenlemesinin de sanıkların Menemen Belediyesinde kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıkları belirlenip taşıyor iseler görevleriyle bağlantılı olarak anılan suçu işleyip işlemediklerinin karar yerinde tartışılması suretiyle dikkate alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

3-Gerçeğin ortaya çıkmasına engel olmak maksadıyla işlediği eylemlerinin TCK’nın 281/1. maddesinde tanımlanan suç delillerini gizleme suçunu oluşturduğu kabul edilen ancak aşamalarda Menemen Belediyesinde görev yapmadığını bildiren, dosya kapsamında Menemen Belediyesinde kamu görevi üstlendiğine dair bilgi ve belgeye de rastlanmayan sanık Duran Bülbül hakkında, gerekçedeki kabulün dışına çıkılarak hem suç delillerini gizleme hem de TCK’nın 279/1. maddesinde düzenlenen ve “kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal etme veya bu hususta gecikme gösterme” biçiminde unsurları gösterilen kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan ayrı ayrı mahkumiyeti cihetine gidilerek hükümde çelişkiye yol açılması,

Kabule göre;

Sanık Fikri Babur’un üzerine atılı suçtan açılan kamu davasında, kovuşturma aşamasında Av. Yusuf Leblebici’nin vekaletnameye dayalı olarak sanığın müdafiiliğini yürüttüğü ve CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın beraatine karar verildiği halde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 168. maddesi ve karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 03/09/2022 tarih, 31942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesi ve ekli tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümü gereğince lehine maktu vekalet ücreti tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanıklar Mehmet Cin, Mustafa İlhan ve Duran Bülbül hakkında suç delillerini gizleme ile öğrendiği suçu bildirmeme suçundan tayin olunan kısa süreli hapis cezalarının ertelenmesine karar verilmesine rağmen TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklara hükmedilmesi suretiyle aynı Kanun’un 53/4. maddesine aykırı davranılması,

Hukuka aykırı ve bu itibarla istinaf itirazları yerinde olduğundan CMK’nın 280/1-e, 289/1-i maddeleri dikkate alınarak mutlak hukuka aykırılık hali nedeni ile kararın BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair CMK’nın 284/1., 286/1. maddeleri gereğince KESİN olmak üzere 18/07/2023

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan 28269 e-imzalıdır

Üye 41540 e-imzalıdır

Üye 41992e-imzalıdır

Katip 289968e-imzalıdır

Haber: SONSÖZ GAZETESİ / Ayça YILMAZ

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
İstinaf Mahkemesi SERDAR AKSOY’la ilgili kararı esastan bozdu, BERAAT istedi. Menemen Belediye Başkanı SERDAR AKSOY: O zaman neden 7 ay hapis yattım?
Örnek Resim

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yat
Örnek Resim
Giriş Yap

Bodrum Sonsöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin