Örnek Resim
  1. Haberler
  2. Yerel Haberler
  3. Belediye Meclisi Toplantısı 5 Ocak’ta

Belediye Meclisi Toplantısı 5 Ocak’ta

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.01.2022 Çarşamba günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

1- Belediyemiz Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 2021/156 (2021/157-ek süre) sayılı kararıyla Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi” teklifine ilişkin, 20.12.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi
(Plan ve Bütçe Komisyonu – Kültür Sanat ve Sosyal İşl. Komisyonu)

2- Belediyemiz Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 2021/158 sayılı kararıyla Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2022 yılı aylık harçlık miktarının belirlenmesi” teklifine ilişkin, 20.12.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi
(Plan ve Bütçe Komisyonu)

3- Belediyemiz Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 2021/160 sayılı kararıyla Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı, 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması” teklifine ilişkin 27.12.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.
(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

4- İlçemiz genelinde Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları kapsamında, 44 mahalleyi kapsayan 421 adet bulvar, cadde, sokak, meydan, küme ev isim ve nitelik değişikliği talebinin görüşülmesi.
(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

5- 1/1000 ölçekli Mumcular İmar Planında yaklaşık 45 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)

6- İlçemiz Ortakent Mahallesi 366 ada 17 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)

7- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi 815 ada 6 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti merhum Mehmet Niyazi ÖZALP’ in mirasçılarına ait 229,85 m² yüzölçümlü taşınmazın Bodrum Belediyesi tüzel kişiliği adına şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8- Bodrum Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan alanların imar planlarına göre uygun hale getirilmesi ve Bodrum Belediyesinin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, İlçemiz Konacık Mahallesi, 182 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işleminin eklenmesi hususunun görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9- Denizbank AŞ. tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2021 model İveco Daily marka, 0 Km. aracı mobil mutfağa dönüştürerek şartsız bağışı teklifinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.08.2006 tarih ve 63039 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

10- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında “Eğitim, bilimsel destek ve hayvan davranışları konularında bilgilendirme desteği verilmesine” ilişkin protokol imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi teklifinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince görüşülmesi.
(Veterinerlik İşleri Müdürlüğü)

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2022 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemiz 2022 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin yapılacak gizli oylama ile belirlenmesinin görüşülmesi,
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2022 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

14- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2022 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi,
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

15- Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2022 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun görüşülmesi,
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

16- Belediyemiz Norm kadro cetvelinde boş bulunan; 5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat, 8535 unvan kodlu 2. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 1 adet ve 3. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 2 adet şehir plancısı, 8500 unvan kodlu 1. Derece Mühendis kadrosunda 2 adet , 3. Derece Mühendis kadrosunda 4 adet 8. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet mühendis, 6485 unvan kodlu 1. Derece Arkeolog kadrosunda 1 adet arkeolog, 8605 unvan kodlu 3. Derece Dekoratör kadrosunda 1 adet dekoratör, 8790 unvan kodlu 3. Derece Teknisyen kadrosunda 1 adet teknisyen, 8750 unvan kodlu 6. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet, 3. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet tekniker, 13600 unvan kodlu 1. Derece Sanat Tarihçisi kadrosunda 1 adet sanat tarihçisi, 8505 unvan kodlu 1. Derece Mimar kadrosunda 1 adet, 3. Derece Mimar kadrosunda 2 adet mimar, 13500 unvan kodlu 3. Derece Peyzaj Mimari kadrosunda 2 adet peyzaj mimarı, 8110 unvan kodlu 1. Derece Tabip kadrosunda 1 adet tabip, 8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner kadrosunda 2 adet, 3. Derece Veteriner kadrosunda 1 adet veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin 01.01.2022 tarihi itibariyle yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2022 yılı için açıklanan net aylık ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

17- 28 Ekim 2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Belediyemizin iç denetçi sayısı 3 (üç) olarak belirlendiğinden, 1 adet “1. derece İç Denetçi” ve 2 adet “5. derece İç Denetçi” Kadrosu ihdas edilmesi teklifinin görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

18- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan; Genel İdari Hizmetler Sınıfında; 5.derece “Daktilograf” kadrosunun, 5. derece “Memur” kadrosu, 3. derece “Mali Hizmetler Uzmanı” kadrosunun, 7. derece “Mali Hizmetler Uzmanı” kadrosu ile, Teknik Hizmetler Sınıfında; 2. derece “Tekniker” kadrosunun, 3. derece “Şehir Plancısı” kadrosu, 3. derece “Tekniker” kadrosunun, 3. derece “Mühendis” kadrosu ile değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
Belediye Meclisi Toplantısı 5 Ocak’ta
Örnek Resim

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yat
Örnek Resim
Giriş Yap

Bodrum Sonsöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin